Grūtības pakāpe:
00:05:00
1. Cilvēka attīstības posmi 1p.
2. Cilvēka attīstības posmi 1p.
3. Veselīga dzīvesveida nozīme 1p.
4. Pirmā palīdzība 4,5p.