Cilvēka attīstības posmi
Tikko piedzimis cilvēks neizskatās kā pieaugušais un nemāk darīt to, ko māk pieaugušais.
 
jaundzimušais.jpg
Tikko dzimis bērns ir jaundzimušais.
 
Viņš nespēj patstāvīgi kustēties, sēdēt, runāt, daudz guļ. Par tikko dzimušu bērnu nemitīgi jārūpējas: jāsilda, jābaro, jāmaina autiņus. Tikko dzimušam bērnam, tāpat kā cilvēkam jebkurā vecumā, ir svarīgi justies mīlētam.
zidainis.jpg
Līdz 1 gada vecumam bērnu sauc par zīdaini.
 
Šajā vecumā bērns strauji aug un ļoti daudz iemācās: sēdēt, rāpot, stāvēt, staigāt, rotaļāties, kontaktēties ar cilvēkiem.
berns.JPG
Līdz 11 gadu vecumam cilvēku sauc par bērnu.
 
Bērns turpina augt un mācīties. Viņš iemācās kontrolēt savu ķermeni un uzvedību, runāt, lasīt, rakstīt, mācās atbildēt par savu rīcību un sadarboties ar citiem cilvēkiem. Bērns ļoti viegli var apgūt jaunas zināšanas un prasmes.
pusaudzi.jpg
12 - 18 gadu vecumā cilvēks ir pusaudzis.
 
Šajā laikā strauji mainās viņa ķermenis - bērns kļūst par pieaugušo. Pusaudžiem ir svarīgi būt kopā ar vienaudžiem, justies pieņemtiem sabiedrībā. Pusaudži ir ļoti aktīvi, var iemācīties daudz jaunu zināšanu un paveikt daudz labu darbu.
jaunieši.jpg
19 - 25 gadu vecumā cilvēks ir jaunietis.
 
Šajā vecumā cilvēka ķermenis jau ir izaudzis. Jaunietim  jāapgūst profesija un jāmācās sākt dzīvot patstāvīgu dzīvi, uzņemties atbildību.
pieaugusie.jpg
Pēc 25 gadu vecuma cilvēks ir pieaugušais.
 
Parasti viņš veido ģimeni, strādā, audzina bērnus.
 
 
Kur var iegūt informāciju par cilvēka attīstības posmiem?
  • Mācību grāmatās
  • Psiholoģijas grāmatās (psiholoģija ir zinātne, kas pēta, piemēram, cilvēka emocijas)
  • Žurnālos par cilvēka attīstību un psiholoģiju
  • Jautāt pieaugušajiem
  • Internetā (atceries - internetā informācija ne vienmēr ir pareiza, to jāpārbauda!)
 
Atsauce:
Jaundzimušais: http://vecakiem.ucoz.lv/
Zīdainis: http://www.calis.lv/berni/zidainis/augsana-un-attistiba/divaini-vai-saubigi-apkartejo-padomi-par-zidaina-kopsanu-i/
Bērns: http://www.lvportals.lv/skaidrojumi.php?id=246243
Pusaudži: http://www.apollo.lv/zinas/ka-runat-ar-pusaudzi-psihoterapeita-ieteikumi/533487
Jaunieši: http://www.nozare.info/krievvalodigie-jauniesi-darba-tirgu-varetu-but-konkuretspejigaki-par-latviesiem/
Pieaugušie: http://www.zrkac.lv/?ID=4194