Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Zvaigznes un planētas 4p.
2. Planētas un zvaigznes 2p.
3. Kosmiskie pētījumi 1p.
4. Zemes griešanās 1p.
5. Zeme, Mēness un Saule 2p.