Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Temata apraksts

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Gaisa atrašanās dabā Gaisa atrašanās atmosfērā, telpās, ūdenī un iežos
2. Gaiss - gāzu maisījums Galvenās gaisa sastāvdaļas: slāpeklis, skābeklis, ogļskābā gāze
3. Gaisa nozīme Gaisa nozīme dzīvajā un nedzīvajā dabā
4. Degšana un tās pārtraukšana Apstākļi, kādos notiek degšana, degšanas pārtraukšana
5. Degšanas pazīmes Degšanas pazīmes - gaismas un siltuma izdalīšanās
6. Gaisa īpašības Eksperimenti par gaisa īpašībām
7. Ugunsdrošība Uguns bīstamība, ugunsdrošības noteikumi
8. Degšanas izmantošana Degšanas procesu izmantošanas nepieciešamība
9. Gaisa piesārņojums Galvenie gaisa piesārņojuma avoti

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaisa atrašanās dabā 1. izziņas līmenis zema 2p. Atbilžu izvēles uzdevums
2. Gaisa sastāvs 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosauc gaisa galvenās sastāvdaļas
3. Gaisa nozīme 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina gaisa nozīmi cilvēka dzīvē
4. Vielu degšana 2. izziņas līmenis zema 1p. Degšanas pazīmes
5. Degšanas izraisīšana un pārtraukšana 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Degšanai nepieciešamie apstākļi, pareiza degšanas pārtraukšana
6. Gaisa īpašības 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Gaisa īpašību atpazīšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gaisa sastāvs un nozīme 00:04:00 vidēja 7p. Gaisa izplatība dabā, sastāvs, nozīme.