Augiem dažus dzīvības procesus nevar saskatīt tik labi kā dzīvniekiem. Dzīvniekiem var labi saskatīt gan elpošanas procesu, gan barošanos. Skatoties uz augiem, var šķist, ka tie neelpo un nebarojas. Lai novērotu šādus dzīvības procesus augiem, jāveic eksperimentus.
 
burkas.jpg
 
Piemēram, šajā attēlā redzams eksperiments, ar kura palīdzību var novērot, kā augi iztvaiko ūdeni. Burka, kas nolikta uz asfalta, paliek sausa. Burka, kas novietota virs augiem, ar laiku no iekšpuses pārklājas ar ūdens pilieniem. Tas pierāda, ka no augiem izdalās ūdens.
Kā pierādīt, ka augi elpo?
 
Augi, tāpat kā dzīvnieki un cilvēks, ieelpo skābekli, bet izelpo ogļskābo gāzi. Aplūko video eksperimentu, kas pierāda, ka sēklas izelpo ogļskābo gāzi:
 
 
Video uzfilmētajā eksperimentā viena taukā ievietotas dīgstošas sēklas, bet otrā - uzkarsētas sēklas, kuras vairs nav dzīvas. Sēklu izdalītā gāze pa caurulītēm nonāk mēģenēs. Mēģenēs ielej krāsainu šķidrumu, kurš maina krāsu, ja tajā nonāk ogļskābā gāze. Labi var redzēt - no uzkarsētajām sēklām ogļskābā gāze neizdalās, šķidrums krāsu nemaina. No dzīvajām sēklām ogļskābā gāze izdalās - krāsainais šķidrums maina krāsu no sarkanas uz dzeltenu.
 
Veic eksperimentu par sēklu elpošanu!
Bet ko darīt, ja nav nepieciešamo materiālu šāda eksperimenta veikšanai? Vai tad var pierādīt, ka sēklas elpo? Var, ja atceras vienkāršas vielu īpašības: skābeklis deg, bet ogļskābā gāze degšanu nomāc. Lai to pārbaudītu, jārīkojas sekojoši:
  • traukā jāievieto dīgstošas sēklas (sausas sēklas elpo tik lēni, ka to būs grūti noteikt),
  • trauku jānoslēdz ar vāku,
  • lai varētu pārliecināties, ka no sākuma traukā ir bijis skābeklis, blakus jānovieto tāds pats tukšs trauks ar vāku,
  • pēc laika (1-2 stundas) abos traukos jāieliek degošu skaliņu. Ja skaliņš degs, traukā ir skābeklis. Ja skaliņš nodzisīs, traukā ir ogļskābā gāze.
 
Svarīgi!
Atceries par ugunsdrošību! Šo eksperimentu var veikt pieaugušo uzraudzībā!
Lai varētu citiem pastāstīt par eksperimenta rezultātiem, tos vajag pierakstīt, uzzīmēt, nofotografēt vai uzfilmēt. Eksperimenta beigās jāizveido galveno secinājumu - vai tiešām dīgstošas sēklas izmanto skābekli un izdala ogļskābo gāzi (elpo)? Ar eksperimenta rezultātiem jāiepazīstina citus cilvēkus - vecākus, skolotāju, klasesbiedrus un citus.
 
Atsauce:
https://www.pinterest.com/pin/190910471678572467/