Teorija

Pavēro video:
 
Video uz skaļruņa uzlikta plāksne, bet uz tās uzbērta viela, piemēram, sāls. Kad no skaļruņa nāk skaņa, plāksne sāk vibrēt, un sāls graudiņi veido rakstus. Var redzēt, ka mainoties skaņas augstumam, mainās arī raksti.  
Skaņa rodas no svārstībām.
Par to vari pārliecināties pavisam vienkārši. Piepūt gaisa balonu. Paņem to rokās. Tad sāc runāt. Jutīsi, ka balons tavās rokās sāks vibrēt. Tās ir skaņas svārstības.
  
Skaņas var radīt dažādi skaņas avoti.
  
rain.jpg
 
lakstigala.jpg
Skaņas rodas dabā - tās rada vējš, lietus, pērkons un daudz kas cits.
  
  
 
Skaņas rada kukaiņi, putni, zīdītāji un citi dzīvnieki. Lakstīgalas dziesmu vari dzirdēt šeit.
  
smiekli.jpg
 
luxury-car-6.jpg
Skaņas rada cilvēki - runā, smejas, kustās, dzied, spēlē mūzikas instrumentus, pārvieto priekšmetus un citādi.
 
Skaņas rada mehānismi - mašīnas, instrumenti, darbagaldi rūpnīcās un citi.
 
  
Svarīgi!
Tātad skaņas var rasties dabā un skaņas var radīt cilvēki.
Atsauce:
http://blog.chron.com/sciguy/2011/10/how-can-mosquitoes-fly-in-the-pouring-rain/
http://www.ornitofaunistika.com/lvp/lvp_luslus.htm
http://www.tikaijums.lv/sv%C4%93tki-b%C4%93rniem.html
http://carrentalatfrance.blogspot.com/