Grūtības pakāpe:
1. Ainavas novērošana 1p.
2. Dzīvnieku raksturošana 1p.
3. Augu raksturošana 1p.