Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dzīvības pazīmes Elpošana, barošanās, augšana, kustēšanās, jutība, izvadīšana un vairošanās
2. Dzīvā un nedzīvā daba Dzīvas būtnes un nedzīvās dabas objekti
3. Kustība Dzīvo būtņu un nedzīvu priekšmetu kustība
4. Drošības noteikumi Piesardzība ar kustīgiem objektiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvais un nedzīvais 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir dzīvas būtnes no nedzīviem priekšmetiem
2. Dzīvības pazīmes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Dzīvības pazīmju nosaukšana.
3. Dzīvības pazīmju novērošana 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Novēro augu, dzīvnieku un cilvēku dzīvības pazīmes.
4. Dzīvā un nedzīvā daba 1. izziņas līmenis zema 1 p. Atšķir dzīvas būtnes no nedzīvās dabas objektus
5. Kustības virziens 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Kustības virziena noteikšana
6. Kustības ātrums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Kustības ātruma raksturošana
7. Piesardzība ar kustīgiem priekšmetiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Drošības noteikumi saskarē ar ātri kustošiem objektiem

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustības ātrumu salīdzināšana Citi zema 1 p. Divu ķermeņu kustības ātruma salīdzināšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvais un nedzīvais 00:00:00 vidēja 6 p. Dzīvības pazīmes, dzīvās būtnes un nedzīvi priekšmeti
2. Pārbaudi, vai apguvi tēmu? 00:00:00 vidēja 12 p. Tēmas noslēguma tests