Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Dzīvības pazīmes Elpošana, barošanās, augšana, kustēšanās, jutība, izvadīšana un vairošanās
2. Dzīvā un nedzīvā daba Dzīvas būtnes un nedzīvās dabas objekti
3. Kustība Dzīvo būtņu un nedzīvu priekšmetu kustība
4. Drošības noteikumi Piesardzība ar kustīgiem objektiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvais un nedzīvais 1. izziņas līmenis zema 1p. Atšķir dzīvas būtnes no nedzīviem priekšmetiem
2. Dzīvības pazīmes 1. izziņas līmenis zema 1p. Dzīvības pazīmju nosaukšana.
3. Dzīvības pazīmju novērošana 2. izziņas līmenis augsta 3p. Novēro augu, dzīvnieku un cilvēku dzīvības pazīmes.
4. Dzīvā un nedzīvā daba 1. izziņas līmenis zema 1p. Atšķir dzīvas būtnes no nedzīvās dabas objektus
5. Kustības virziens 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kustības virziena noteikšana
6. Kustības ātrums 1. izziņas līmenis zema 1p. Kustības ātruma raksturošana
7. Piesardzība ar kustīgiem priekšmetiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Drošības noteikumi saskarē ar ātri kustošiem objektiem

Papildus uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kustības ātrumu salīdzināšana Citi zema 1p. Divu ķermeņu kustības ātruma salīdzināšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvais un nedzīvais 00:00:00 vidēja 6p. Dzīvības pazīmes, dzīvās būtnes un nedzīvi priekšmeti
2. Pārbaudi, vai apguvi tēmu? 00:00:00 vidēja 12p. Tēmas noslēguma tests