2p.

Tēmā "Kā vairojas, aug un attīstās dzīvnieki?" pieejami 2 treniņuzdevumi no iepriekšējo gadu valsts pārbaudes darbiem.

Lai piekļūtu uzdevumiem, nepieciešams aktīvs PROF pieslēgums.