Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Teorijas jautājumi 4p.
2. Statiskās nenoteicamības pakāpe 1p.
3. Statiskās nenoteicamības pakāpe 1p.
4. Liekās saites sistēmā 2p.
5. Kustības brīvības pakāpe 1p.