Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Piepūļu noteikšana plakanajās kopnēs Vispārīgie jēdzieni, kopņu klasifikācija, izkliedētās slodzes pārvēršana, dažādas šķēlumu metodes kopnes aprēķinam.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kopne ar izkliedēto slodzi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Izkliedētās slodzes pārvēršana, balsta reakciju aprēķins kopnei.
2. Aprēķins ar momentpunktu met. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iekšējās piepūles aprēķins, izmantojot momentpunktu metodi
3. Aprēķins ar momentpunktu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kopne ar koncentrētiem spēkiem, momentpunkta metode
4. Aprēķins ar mezglu izgriešanas met. 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iekšējās piepūles aprēķins kopnei ar mezglu izgriešanas metodi
5. Aprēķins ar projekciju metodi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Kopnes aprēķins ar projekciju metodi

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piepūļu noteikšana plakanajās kopnēs 00:00:00 vidēja 7 p. tests pamatzināšanu pārbaudei par iekšējo piepūļu noteikšanu kopnēs, izmantojot 3 šķēlumu metodes