Teorija

Uzdevumi

1. Teorētisks jautājums, siju noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Aprēķina secība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Šķērsspēka Q vērtību aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Momenta M vērtību noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Q un M vērtību aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Daudzlaidumu locīklu sijas aprēķins

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem