Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9p.
1. Izvadīšana 1p.
2. Vielu izvadīšana 1p.
3. Urīnorgānu uzbūve, funkcijas 2p.
4. Ādas uzbūve 2p.
5. Ādas tipa noteikšana 1p.
6. Ādas slimības 2p.