Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Pētnieciskie uzdevumi. Informācija skolotājam.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lokanie kauli 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Uzdevums tematam "Balsta un kustību sistēma". Pildot uzdevumu, var atkārtot pētnieciskās darbības soļus, nostiprināt zināšanas par kalcija lomu skeleta uzbūvē.
2. Olas bez čaumalas 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Uzdevums tematam "Balsta un kustību orgānu sistēma". Pildot uzdevumu, var gūt priekšstatu par kalcija lomu skeleta veidošanā un atkārtot pētnieciskās darbības soļus.
3. Plaušu dzīvības tilpums 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Uzdevums tematam "Elpošana un asinsrite". Pildot uzdevumu var atkārtot pētnieciskās darbības soļus un papildināt zināšanas par plaušu dzīvības tilpumu. Ideja, kā mājās izmērīt savu plaušu dzīvības tilpumu.
4. Reakcijas laiks 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Uzdevums tematam "Organisma regulācija". Pildot uzdevumu, var atkārtot pētnieciskās darbības soļus, izmērīt savu reakcijas laiku un papildināt zināšanas par nervu sistēmas darbību.
5. Gaisa piesārņojuma noteikšana. 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzdevums tematam "Cilvēks un vide" . Pildot uzdevumu, var atkārtot pētnieciskās darbības soļus, papildināt priekšstatu par gaisa piesārņojuma cēloņiem.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Rauga elpošana (2019) Citi vidēja 1 p. Skolēni izprot rūgšanas procesu.
2. 1. daļa. Ērču encefalīta saslimstības biežums (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni izmanto grafisko attēlu, lai noteiktu galveno encefalīta izplatīšanās faktoru.
3. 2. daļa. Kartupeļu šķēlīšu masas izmaiņas dažādu koncentrāciju cukura šķīdumos (2019) Citi vidēja 3 p. Skolēni pēc aprakstītā pētijuma izvēlas pareizo grafiku un nolasa datus no grafika.
4. 2. daļa. Maizes rauga elpošana (2017) Citi vidēja 3 p. Skolēni prognozē un pamato viedokli par rauga elpošanas aktivitāti mainīgos apstākļos.
5. 2. daļa. Piena izslaukums (2017) Citi vidēja 2 p. Skolēni prognozē piena daudzuma izmaiņas atkarībā no vides temperatūras.
6. 2. daļa. Transpirācijas eksperiments (2017) Citi vidēja 3 p. Skolēni pēc eksperimenta apraksta grupē lielumus un atpazīst transpirācijas procesu.
7. 2. daļa. Tuberkuloze (2017) Citi vidēja 3 p. Skolēni iegūst informāciju par tuberkulozes saslimšanas statistiku un izsaka viedokli par vakcinēšanos.
8. 2. daļa. Eksperimenta lielumi (2016) Citi vidēja 2 p. Skolēni nosaka atkarīgos un fiksētos lielumus.
9. 2. daļa. Hlorofila absorbcijas spektrs (2016) Citi augsta 2 p. Izmantojot doto informāciju, skolēni aprēķina dažādas krāsas lampu efektivitāti fotosintēzes nodrošināšanai.
10. 2. daļa. Termoregulācija (2016) Citi vidēja 3 p. Skolēni secina par ķermeņa temperatūras izmaiņām, izmantojot doto informāciju.
11. 3. daļa. HIV inficēšanās veidi (2019) Citi vidēja 4 p. Skolēni, pamatojoties uz grafikā redzamajiem datiem, atbild uz jautājumiem par HIV inficēšanās veidiem un izplatību Latvijā.
12. 3. daļa. Oglekļa dioksīda koncentrācijas ietekme uz ūdensauga fotosintēzes intensitāti (2019) Citi vidēja 6 p. Skolēni pēc dotā eksperimenta apraksta un grafika atbild uz jautājumiem par eksperimenta "oglekļa dioksīda koncentrācijas ietekme uz ūdensauga fotosintēzes intensitāti" gaitu, lielumiem un rezultātiem.
13. 3. daļa. Eksperiments ar ērcēm (2017) Citi vidēja 6 p. Skolēni labo kļūdainu eksperimenta plānojumu.
14. 3. daļa. Kompostēšana (2017) Citi vidēja 5 p. Skolēni nosaka kompostēšanai piemērotus atkritumu veidus, kompostēšanas lomu vides problēmu mazināšanā.
15. 3. daļa. Getliņi Eko (2016) Citi vidēja 5 p. Skolēni izvērtē tomātu audzēšanas metodes Getliņi Eko saimniecībā.
16. 3. daļa. Hlorellas (2016) Citi augsta 6 p. Skolēni analizē dotā pētījuma rezultātus.