Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14,5p.
1. Šūnas un audi 1p.
2. Organisma uzbūves līmeņi 1p.
3. Organisma uzbūves pamatprincipi 1p.
4. Organisma uzbūves līmeņi 1p.
5. Pētīšanas metodes 1,5p.
6. Šūnu salīdzinājums 2p.
7. Šūnas uzbūve 2p.
8. Muskuļaudi, nervaudi. 2p.
9. Audu grupēšana 1p.
10. Epitēlijaudi, saistaudi 2p.