Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

11p.
1. Skeleta, muskuļu funkcijas 1p.
2. Kaulu forma 1p.
3. Kaula uzbūve 2p.
4. Stājas veidošana ikdienā 2p.
5. Skeleta uzbūve 3p.
6. Palīdzība traumu gadījumos 1p.
7. Skeleta uzbūve 1p.