Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Posmkāju ārējā uzbūve Skolēni iepazīst posmkāju kopīgās pazīmes un mācās atšķirt kukaiņus, zirnekļus un vēžveidīgos.
2. Posmkāju iekšējā uzbūve Skolēni mācās atpazīt attēlos posmkāju orgānu sistēmas.
3. Posmkāju vairošanās Skolēni iepazīst posmkāju attīstības ciklu, mācās saskatīt atšķirības starp pilnīgu un nepilnīgu pārvērtību.
4. Posmkāju kāju veidi Skolēni mācās saskatīt kukaiņu kāju pielāgotību to dzīvesveidam.
5. Kukaiņu mutes orgāni Skolēni mācās pazīt dažādu tipu kukaiņu mutes orgānus kā pielāgojumu dažādas barības uzņemšanai.
6. Kaitēkļu ierobežošanas un apkarošanas metodes Skolēni gūst priekšstatu par kaitēkļu apkarošanas bioloģiskajām, mehāniskajām un ķīmiskajām metodēm.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Posmkāju ārējā uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni mācās atšķirt kukaiņu, zirnekļu, daudzkāju un vēžveidīgo attēlus.
2. Posmkāju vairošanās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni sakārto noteiktā secībā kukaiņu attīstības stadiju attēlus, nosaka attīstības veidu.
3. Posmkāju iekšējā uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni attēlā atpazīst iekšējos orgānus un atzīmē to funkcijas.
4. Kukaiņu pielāgojumi barošanās veidam 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni pēc attēla nosaka kukaiņa barošanās veidu.
5. Kukaiņu mutes orgāni 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Skolēni atrod dotajai barībai pielāgojušos posmkājus pēc mutes orgānu attēliem.
6. Kukaiņu ekstremitāšu pielāgotība dažādiem mērķiem 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni pēc attēliem nosaka kukaiņu kāju funkcijas.
7. Kaitēkļu apkarošanas metodes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Skolēni analizē situācijas par kaitēkļu apkarošanas metodēm.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Dārza kaitēkļu noteicējs (2017) Citi vidēja 1p. Skolēni izmanto vienkāršu noteicēju posmkāju noteikšanai.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Posmkāju raksturojums 00:00:00 vidēja 20p. Skolēni pārbauda savas zināšanas un izpratni par posmkāju tipa dzīvniekiem.