Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Posmkāju ārējā uzbūve Skolēni iepazīst posmkāju kopīgās pazīmes un mācās atšķirt kukaiņus, zirnekļus un vēžveidīgos.
2. Posmkāju iekšējā uzbūve Skolēni mācās atpazīt attēlos posmkāju orgānu sistēmas.
3. Posmkāju vairošanās Skolēni iepazīst posmkāju attīstības ciklu, mācās saskatīt atšķirības starp pilnīgu un nepilnīgu pārvērtību.
4. Posmkāju kāju veidi Skolēni mācās saskatīt kukaiņu kāju pielāgotību to dzīvesveidam.
5. Kukaiņu mutes orgāni Skolēni mācās pazīt dažādu tipu kukaiņu mutes orgānus kā pielāgojumu dažādas barības uzņemšanai.
6. Kaitēkļu ierobežošanas un apkarošanas metodes Skolēni gūst priekšstatu par kaitēkļu apkarošanas bioloģiskajām, mehāniskajām un ķīmiskajām metodēm.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Posmkāju ārējā uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni mācās atšķirt kukaiņu, zirnekļu, daudzkāju un vēžveidīgo attēlus.
2. Posmkāju vairošanās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni sakārto noteiktā secībā kukaiņu attīstības stadiju attēlus, nosaka attīstības veidu.
3. Posmkāju iekšējā uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni attēlā atpazīst iekšējos orgānus un atzīmē to funkcijas.
4. Kukaiņu pielāgojumi barošanās veidam 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni pēc attēla nosaka kukaiņa barošanās veidu.
5. Kukaiņu mutes orgāni 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni atrod dotajai barībai pielāgojušos posmkājus pēc mutes orgānu attēliem.
6. Kukaiņu ekstremitāšu pielāgotība dažādiem mērķiem 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni pēc attēliem nosaka kukaiņu kāju funkcijas.
7. Kaitēkļu apkarošanas metodes 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni analizē situācijas par kaitēkļu apkarošanas metodēm.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Dārza kaitēkļu noteicējs (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni izmanto vienkāršu noteicēju posmkāju noteikšanai.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Posmkāju raksturojums 00:00:00 vidēja 20 p. Skolēni pārbauda savas zināšanas un izpratni par posmkāju tipa dzīvniekiem.