Lai iepazītos ar šūnas uzbūvi un saskatītu tās sastāvdaļas, ir jāizmanto palielināmās ierīces. Viena no tām ir gaismas mikroskops.
 
Pirmie mikroskopi bija līdzīgi palielināmajam stiklam un tajos tika izmantota tikai viena stikla vai slīpēta kalnu kristāla lēca. Par vienu no pirmajiem mikroskopa radītājiem (1610. g.) uzskata fiziķi un matemātiķi Galileo Galileju.
 
Lielākas tehniskās iespējas un labāku attēla kvalitāti var iegūt ar divlēcu mikroskopu. Šādas ierīces izveide saistīta ar angļu fiziķa Roberta Huka vārdu (1665. g.). Šīs mikroskops palielināja 30 reizes.
 
Savam laikam izcilu meistarību mikroskopu darināšanā sasniedza Holandes drēbju tirgotājs Antonijs van Lēvenhuks (1632 – 1723). Viņš spēja iegūt lēcas, kuras palielināja 200 – 270 reizes. Lēcas tika iestiprinātas speciāli veidotā statīvā jo, sasniedzot šādu palielinājumu, ir svarīgi, lai pētāmais objekts būtu nostiprināts precīzi pretī un noteiktā attālumā no lēcas. Savas dzīves laikā Lēvenhuks uzbūvēja pāri par 200 mikroskopiem.
 
Mūsdienu gaismas mikroskopa uzbūve:
  
Mikroskops ar nosaukumiemРесурс 1.png
 
Mikroskopa korpusu veido pamatne un statīvs. Statīvam ir piestiprināts priekšmetgalds un pievienots tubuss. Tubusa augšdaļā ir ievietots okulārs, caur kuru raugās uz aplūkojamo objektu, bet apakšēja tubusa daļā mikroskopa optiskajā galvā ir ieskrūvēti objektīvi. Preparāts pie priekšmetgalda tiek piestiprināts ar skavām (spailēm).
 
Svarīga mikroskopa sastāvdaļa ir gaismas avots. Apgaismojumu regulē ar diafragmu.
 
Priekšmetgalda pārvietošanai ir paredzēta makroskrūve un mikroskrūve.
 
Palielināta attēla iegūšanai mikroskopā tiek izmantotas 2 lēcas (palielināmie stikli). Viena no tām atrodas objektīvā, otra - okulārā.
 
Mikroskopa palielinājumu iegūst, sareizinot okulāra lēcas palielinājumu ar objektīva lēcas palielinājumu. Skolā parasti tiek izmantoti mikroskopi, kuru palielinājums ir līdz 400 reižu.
 
Atsauce:
Bioloģija 7. klasei.Ērika Nagle, Regīna Gribuste- Lielvārds, 2011.- 176lpp.:il. - izmantotā literatūra : 18.lpp.