Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Neirālā regulācija, sinapse, refleksa loks Skolēni nostiprina un papildina priekšstatu par sinapsi, refleksa loku.
2. Nervu sistēmas evolūcija Skolēni iepazīst pakāpenisko nervu sistēmas attīstību no vienkāršiem līdz sarežģītiem organismiem.
3. Galvas smadzeņu uzbūve Skolēni atkārto galvas smadzeņu uzbūvi un funkcijas.
4. Muguras smadzeņu uzbūve Skolēni atkārto muguras smadzeņu uzbūvi, mācās izprast to funkcijas.
5. Veģetatīvā nervu sistēma Skolēni gūst informāciju par veģetatīvās nervu sistēmas daļu - simpātiskās un parasimpātiskās nervu sistēmas darbību.
6. Redzes orgānu evolūcija Skolēni mācās saskatīt redzes orgānu attīstības gaitu un atkārto kamerveida acs uzbūvi.
7. Dzirdes orgānu evolūcija Skolēni mācās saskatīt dzirdes orgānu evolūciju ar doto piemēru palīdzību.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nervu sistēmas pamatjēdzieni 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni nostiprina nervu sistēmas pamatjēdzienu zināšanas.
2. Nervu sistēmas evolūcija 2. izziņas līmenis zema 4 p. Skolēni salīdzina organismu nervu sistēmu attīstības līmeni.
3. Muguras smadzeņu uzbūve un funkcijas 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Skolēni nostiprina zināšanas par muguras smadzeņu uzbūvi, izmantojot attēlu.
4. Galvas smadzeņu uzbūve un funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni nostiprina zināšanas par galvas smadzeņu uzbūvi un funkcijām.
5. Veģetatīvās nervu sistēmas funkcijas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Skolēni nostiprina un papildina zināšanas ar simpātisko un parasimpātisko nervu sistēmu.
6. Kamerveida acs uzbūve un evolūcija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni skaidro cilvēka acs daļu funkcijas, atbild uz jautājumiem par acs evolūciju.
7. Auss funkcijas un evolūcija 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni skaidro auss daļu funkcijas, atbild uz jautājumiem par to evolūciju.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Refleksa loks (2019) Citi vidēja 1 p. Skolēni nosaka kas refleksa lokā var pildīt efektora vai receptora funkciju.
2. 1. daļa. Refleksa loks (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni pēc shēmas skaidro refleksa loku.
3. 1. daļa. Termoregulācija (2017) Citi vidēja 1 p. Skolēni salīdzina tekstu ar shēmu un atrod atbildi uz jautājumu par termoregulāciju.
4. 2. daļa. Termoregulācija (2016) Citi vidēja 3 p. Skolēni secina par ķermeņa temperatūras izmaiņām, izmantojot doto informāciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Neirālā regulācija 00:00:00 vidēja 24 p. Skolēni nostiprina zināšanas par neirālo regulāciju.