Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Selekcija 1p.
2. Biotehnoloģiju izmantošana 1p.
3. Augu ģenētiskā modificēšana 1p.
4. Augu ģenētiskā modificēšana 1p.
5. Augu mikropavairošana 2p.
6. Selekcijas jēdzieni 1p.
7. Dzīvnieku klonēšana 1p.
8. DNS analīze 1p.
9. Šķirņu salīdzināšana 1p.
10. ĢM kultūraugi 2p.