Par biotehnoloģiju sauc jebkuru tehnoloģiju, kura izmanto dzīvās sistēmas (organismus, audus, šūnas), lai ražotu noteiktu produktu vai sasniegtu citu cilvēkam vajadzīgu mērķi.
Biotehnoloģijas pirmsākumi ir saistīti ar vīna, siera, alus ražošanu. Cilvēki izgatavoja šos produktus jau pirms vairāk nekā 10 tūkstošiem gadu, bet nezināja, cik liela loma to iegūšanā ir mikroorganismiem.
 
siera_gatavosana.png
Attēlā: Siera darīšana senajā Romā.
 
imagekls.jpeg
Attēlā: Mūsdienīga siera ražotne
 
Mūsdienās biotehnoloģijas izmanto daudzās nozarēs.
 
Medicīnā ar DNS tehnoloģiju metodēm iegūst:
 • insulīnu, antibiotikas, vitamīnus;
 • cilmes šūnas, kuras izmanto cilvēku ārstēšanā;
 • ārstē iedzimtās slimības;
 • iegūst transplantēšanai nepieciešamos audus.
 
Lauksaimniecībā ar DNS tehnoloģijām:
 • iegūst jaunas augu un dzīvnieku šķirnes;
 • veido pret augu aizsardzības līdzekļiem un pret kaitēkļiem izturīgas kultūras;
 • paaugstina mājlopu produktivitāti.
 
Pārtikas rūpniecībā baktērijas un raugus izmanto:
 • dārzeņu skābēšanā;
 • alus un vīna ražošanā;
 • siera, kefīra, jogurta un citu piena produktu ražošanā;
 • citronskābes un citu pārtikas piedevu ražošanā.
 
Vides aizsardzībā baktērijas izmanto:
 • ūdens attīrīšanas iekārtās;
 • naftas noplūdes seku likvidēšanai;
 • bioloģiskajos filtros, kas mazina ķīmisko vielu nokļūšanu atmosfērā.
 
Ķīmiskajā rūpniecībā baktērijas izmanto etilēna, acetilēna, butanola un citu vielu ražošanai.
 
Atsauce:
http://www.bioreactors.net/lat/biotechnology.html
http://lv.wikipedia.org/wiki/Biotehnolo%C4%A3ija
http://www.grindeks.lv/lv/produkti/veselibas-skola/veselibas-skolas-publikacijas/biotehnologijas-nozares-nakotnes-perspektivai