Cilvēkiem lielākoties DNS nukleotīdu secība ir vienāda, tomēr ir nelielas DNS daļas, kurās nukleotīdu secība ir atšķirīga. DNS analīzēm tiek izmantotas šīs atšķirīgās daļas. Piemēram, metode elektroforēze gēlā:
 
DNA_fingerprint_overviewb.GIF
 
Katram cilvēkam DNS fragmentu izkārtojums uz plates ir unikāls, tāpat kā pirkstu nospiedumi.
 
Neatkarīgi no tā, kāds materiāls izmantots, "DNS pirkstu nospiedumu" zīmējums vienam cilvēkam būs vienāds. Analīzēm nevar izmantot šūnas, kurām nav kodolu, piem., mata šūnas.
 
electrophoresis-251x300.jpg
 
Pirms uzlikšanas uz gēla plates, DNS fragmentus iekrāso ar fluorescējošu krāsvielu, lai to izkārtojums būtu saskatāms un nofotografējams. Fotogrāfija kalpo par lietišķo pierādījumu.
 
Animācija par DNS pirkstu nospiedumiem:
 
Radniecīgiem cilvēkiem "DNS pirkstu nospiedumi" ir līdzīgi. Piemēram, bērni savus DNS fragmentus nokomplektē no abiem vecākiem. Vienas olšūnas dvīņiem "DNS pirkstu nospiedumi" ir vienādi.
 
DNS analīzes izmanto paternitātes noteikšanai, noziegumu izmeklēšanai, organismu radniecības pētīšanai, slimību noteikšanai.
 
Latvijā šobrīd DNS analīzes veic SIA Genera, Valsts medicīniskās ģenētikas centrā, Tieslietu Ministrijas Valsts Tiesu ekspertīžu birojā, Valsts Policijas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroja Bioloģisko ekspertīžu nodaļā. Arvien aktuālāka kļūst DNS analīžu izmantošana slimību diagnosticēšanā, piemēram, krūts un olnīcu vēža, hemofīlijas, u.c.
 
Ja paraugs ir stipri sadalījies, tad DNS analīzēm izmanto mitohondriālo DNS. Mūsdienās tiek izmantotas arī citas DNS metodes, lai noteiktu atšķirības starp īpatņiem, piemēram, polimerāzes ķēdes reakcija, kas balstās uz specifisku DNS fragmentu pavairošanu.
 
Atsauce:
http://www.massachusettscriminaldefenselawyerblog.com
Bioloģija vidusskolai/Ērika Nagle. - Lielvārds, 2008.- 392 lpp.:il. - izmantotā literatūra :279.lpp.
Bioloģija vidusskolai 4. daļa/Līga Sausiņa - Rīga:Zvaigzne ABC, 2010.- 208 lpp.:il. - izmantotā literatūra :31.- 33.lpp.