Visas organismos notiekošās vielu pārvērtības sauc par vielmaiņu. Vielmaiņas pirmais posms ir nepieciešamo vielu uzņemšana - barošanās. Organismiem ir ļoti atšķirīgi barošanās veidi.
Autotrofi organismi no apkārtējās vides uzņem neorganiskās vielas un sintezē sev vajadzīgās organiskās vielas.
Tipiski autotrofie organismi ir augi, kuri fotosintēzes procesā, izmantojot gaismas enerģiju, no neorganiskām vielām sintezē organiskās vielas. Sintezētās organiskās vielas tiek aizvadītas uz visām auga daļām un tiek izmantotas kā enerģijas avots, šūnas uzbūves struktūrelementi vai uzkrātas kā rezerves barības vielas.
Neliela daļa organismu ir miksotrofi - tādi, kas organisko vielu sintēzei izmanto gan organiskās, gan neorganiskās vielas.
Tā barojas Latvijā sastopamie kukaiņēdāji augi - rasenes, kreimules, pūslenes. Šie augi aug vidē, kur ir ļoti maz slāpekļa un par slāpekļa avotu izmanto citus organismus. Miksotrofi barojas arī vienšūnis zaļā eiglēna.
 
150px-Pinguicula_vulgaris.JPG
Attēlā: Parastā kreimule "ierullē" pievilinātos kukaiņus lapās un sagremo.
 
imagesfg.jpeg
Attēlā: Vienšūnis zaļā eiglēna satur hloroplastus - spēj fotosintezēt.
 
index67.jpeg
Attēlā: Apaļlapu rasenes lapu dziedzermatiņi izdala nektāru, kas pievilina kukaiņus.
 
Heterotrofie organismi izejvielas vielu sintēzei iegūst, uzņemot no vides organiskās vielas.
Tā barojas dzīvnieki, sēnes, vienšūņi un daudzas baktērijas. Heterotrofie organismi izdala enzīmus, kas šķeļ organiskās vielas, lai varētu tās uzsūkt un izmantot organismā. Visiem heterotrofajiem organismiem barošanās procesā ir divi posmi - barības vielu sagremošana un absorbēšana jeb uzsūkšana. Atkarībā no tā, kur notiek šie procesi, heterotrofos organismus iedala saprotrofos un fagotrofos organismos.
 
Saprotrofie organismi gremošanas enzīmus izdala ārējā vidē, kur notiek organisko vielu šķelšana un absorbē no apkārtējās vides organisko vielu šķeļproduktus.
 
images89.jpeg
Attēlā: pelējuma sēņu micēlijs izdala gremošanas enzīmus, kas sašķeļ pārtikas produktos esošās organiskās vielas.
 
Fagotrofie organismi uzņem nesagremotas organiskās vielas. To sagremošana un šķeļproduktu absorbēšana notiek organismā.
 
sd.jpeg
Fitofāgi, piemēram, govis ir augēdāji.
 
as.jpeg
Zoofāgi, piemēram, pelēkais vilks, pārtiek no gaļas.
 
indextr.jpeg
Detritofāgi, piemēram, sliekas, pārtiek no organiskajām atliekām, trūdvielām.
 
imagesfhh.jpeg
Polifāgi, piemēram, cūkas, ir visēdāji.
 
Atsauce:
Bioloģija vidusskolai/Ērika Nagle. - Lielvārds, 2008.- 392 lpp.:il. - izmantotā literatūra :86.lpp.
Bioloģija vidusskolai 4. daļa/Līga Sausiņa - Rīga:Zvaigzne ABC, 2010.- 208 lpp.:il. - izmantotā literatūra :90. - 92.lpp.
http://www.student.ccbcmd.edu
https://lv.wikipedia.org/
http://www.cfwep.org