Grūtības pakāpe:
05:00:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Mitozes norises raksturojums pēc attēliem. 1p.
2. Šūnas dzīves cikls 1p.
3. Mitozes fāzes 1p.
4. Mejozei raksturīgās pazīmes 2p.
5. Spermatoģenēze. 1p.
6. Ooģenēze 1p.
7. Šūnu dalīšanās nozīme 1p.
8. Mitozes un mejozes fāzu atpazīšana 1p.