Ooģenēze ir process, kurā zīdītājiem, ieskaitot cilvēku, veidojas sievišķās gametas jeb dzimumšūnas.
Ooģenēzē no vienas diploīdas šūnas veidojas viena olšūna un trīs polāri ķermenīši.
 
 2.PNG
 
Olšūnu veidošanās notiek olnīcās.
 

Olšūnu veidošanās noris divos posmos. Pirmais posms noris embrionālās attīstības laikā un noslēdzas ar diploīdu šūnu izveidošanos, no kurām otrajā posmā izveidosies olšūnas.
 
Otrais posms noris cikliski organisma reproduktīvā vecuma laikā. Lai šajā ciklā izveidotos nobriedusi olšūna, nepieciešamas vidēji 14 dienas.