Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Dezoksiribonukleīnskābe 2p.
2. Olbaltumvielu sintēze 1p.
3. DNS 1p.
4. mRNS 1p.
5. Olbaltumvielu biosintēze 2p.
6. Aminoskābes kodoni 4p.
7. Mutagēni 2p.
8. Olbaltumvielu sintēzes shēma 2p.