Grūtības pakāpe:
00:40:00
1. Cilvēka gremošanas orgānu sistēmas daļu funkcijas 1 p.
2. Dzīvnieku gremošanas trakti 1 p.
3. Kukaiņu mutes orgāni 1 p.
4. Augu barošanās 1 p.
5. Organismu nozīme ekosistēmā 1 p.
6. Acs uzbūve 2 p.
7. Dzirdes darbības princips 3 p.
8. Oža 1 p.
9. Tauste 1 p.
10. Mugurkaulnieku redze 1 p.
11. Apgalvojumi par acs uzbūvi 1 p.