24. aprīlis - Bioloģija
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 32 p. Pārbauda zināšanas par šūnu uzbūvi, funkcijām, par dzīvības organizācijas līmeņiem. Pielieto zināšanas par organismu segaudiem.
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 26 p. Pārbauda zināšanas par organismu elpošanu, balsta un kustību sistēmām. Ir iekļauti jautājumi par muskuļu, kaulu, elpošanas sistēmas un skeleta uzbūvi.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pirmā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 34 p. Pielieto zināšanas par organismu segaudiem (ādu un ādas veidojumiem). Pārbauda zināšanas par šūnu uzbūvi, funkcijām, par dzīvības organizācijas līmeņiem.
2. Otrā semestra noslēguma tests 00:40:00 vidēja 34 p. Ir iekļauti jautājumi par augu un dzīvnieku balstu, kustībam un elpošanu. Pārbauda zināšanas par elpošanas sistēmu un to uzbūvi, augu elpošanu, skeleta veidiem, kaulu sastāvu un īpašībām, muskuļu veidiem.