Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Jēdzieni par ekoloģiju 1 p.
2. Trofiskie līmeņi 2 p.
3. Ekoloģisko faktoru ietekme 4 p.
4. Vielu aprites cikli 2 p.
5. Parazītu apkarošana 3 p.
6. Parazītu izplatības ierobežošanas nozīme 5 p.