Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Organismu vairošanās veidi Organismu vairošanās veidi. Bezdzimumvairošanās un dzimumvairošanās.
2. Sievietes un vīrieša dzimumorgāni, kontracepcija Sievietes un vīrieša dzimumorgāni, to uzbūve. Kontracepcija - drošākie veidi neplānotai grūtniecībai, STS.
3. Augu pavairošana Augu pavairošanas veidi. Pavairošana ar sēklām un veģetatīvā pavairošana. Augu veģetatīvās pavairošanas veidi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bezdzimumvairošanās un dzimumvairošanās 1. izziņas līmenis zema 1p. Prast noteikt doto organismu vairošanās veidus.
2. Bezdzimumvairošanās 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izprast bezdzimumvairošanās būtību, ģenētiskās informācijas saglabāšanos.
3. Dzimumvairošanās 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izprast dzimumvairošanās būtību, ģenētiskās informācijas maiņu.
4. Organismu vairošanās veidi 1. izziņas līmenis zema 2p. Izprot bezdzimumvairošanās būtību, atpazīst organismus, kas vairojas bezdzimumiski.
5. Organismu vairošanās veidi II 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atšķir dzimumvairošanos no bezdzimumvairošanās.
6. Vīrieša dzimumorgāni 2. izziņas līmenis vidēja 11p. Zina vīrieša dzimumorgānu uzbūvi, zina kontracepcijas metodes.
7. Sievietes dzimumorgāni 2. izziņas līmenis vidēja 11p. Pārzina sievietes dzimumorgānu sistēmu, kontracepcijas metodes.
8. Dzimumšūnas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Zina sieviešu un vīriešu dzimumšūnas. Prot noteikt organismus, kas vairojas dzimumiski.
9. Dzimumšūnas II 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot atpazīt pēc attēla vīrišķās un sievišķās dzimumšūnas.
10. Reproduktīvā veselība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Atpazīst kontracepcijas veidus.
11. Pilnīga un nepilnīga pārvēršanās 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Spēj atšķirt pilnīgu no nepilnīgas metamorfozes, atpazīst kukaiņu attīstības ciklus.
12. Abinieka attīstības cikls 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Atpazīt vardes attīstības ciklu, spēj noteikt, ka kurkuļi nav vienādi ar pieaugušu vardi.
13. Augu pavairošana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka augu pavairošanas veidus, atpazīst ar ko atšķiras augu pavairošana ar sēklām un veģetatīvi.
14. Viendīgļlapji un divdīgļlapji 3. izziņas līmenis augsta 10p. Spēj noteikt viendīgļlapjus un divdīgļlapjus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzīvnieku vairošanās Citi vidēja 2p. Spēj atšķirt škirtdzimuma dzīvniekus un hermafroīdus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bezdzimumvairošanās un dzimumvairošanās 00:20:00 vidēja 9p. Tiek pārbaudītas zināšanas par dzimumvairošanos un bezdzimumvairošanos

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sievietes un vīrieša dzimumorgāni, kontracepcija 00:40:00 vidēja 31p. Pārbauda zināšanas par sievietes un vīrieša dzimumorgāniem, kontracepcijas metodēm un reprudukīvo veselību.
2. Kā rodas jauns organisms? 00:40:00 vidēja 27p. Pārbauda zināšanas par organismu vairošanās veidiem.