ONLINE VIDEO KURSS
"ANGĻU VALODA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Used to. Form I know how to form the structure "used to".
2. Used to. Use I I know how to use the structure "used to".
3. Used to. Use II. With past tenses I know how to use the structure "used to".
4. Used to. Use III. With present tenses I know how to use the structure "used to".
5. Used to. Use IV. With "There" I know how to use the structure "used to" with the structure "there (be)".

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Choose the correct option (+) 1. izziņas līmenis zema 2 p. "Multiple Choice" task. Affirmative structure "used to".
2. Choose the correct option (-) 1. izziņas līmenis zema 2 p. "Multiple Choice" task. Negative structure "used to".
3. Choose the correct option (?) 1. izziņas līmenis zema 2 p. "Multiple Choice" task. Interrogative structure "used to".
4. Complete the sentence (+) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. "Open the brackets" task. Affirmative structure "used to".
5. Complete the sentence (-) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. "Open the brackets" task. Negative structure "used to".
6. Complete the sentence (?) 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. "Open the brackets" task. Interrogative structure "used to".
7. Write a sentence (+) 3. izziņas līmenis augsta 6 p. "Write a sentence" task. Affirmative structure "used to".
8. Write a sentence (-) 3. izziņas līmenis augsta 6 p. "Write a sentence" task. Negative structure "used to".
9. V or Ving. 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. "Drag and Drop" task. The structures "used to" and "be/get used to".
10. 'used to' or 'be used to' 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. "Open the brackets" task. The structures "used to" and "be used to".
11. 'used to' or Past Simple 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. "Multiple Choice" task. The structure "used to" and Past Simple.
12. 'used to' or Past Continuous 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. "Open the brackets" task. The structure "used to" and Past Continuous.
13. 'used to' or Present Simple 1. izziņas līmenis zema 1 p. "Multiple Choice" task. The structure "used to" and Present Simple.
14. Comparing the past and the present 2. izziņas līmenis augsta 4 p. "Open the brackets" task. Comparing the past and the present.
15. 'There used to be' 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. "Write a sentence" task. Use of two structures "used to" and "there be" together.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Make a sentence (+, -, ?) Citi vidēja 6 p. "Write a sentence" task. The structure "used to".
2. What about you? I Citi augsta 6 p. "Write a sentence" task. Creative task.
3. What about you? II Citi augsta 8 p. "Write a sentence" task. Creative task

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Practice Test I 00:20:00 vidēja 34 p. I can use the structure "used to".
2. Practice Test II 00:20:00 vidēja 18 p. I can use the structure "used to".

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Final Test 00:40:00 vidēja 46 p. I can use the structure "used to".