Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Used to. Form I know how to form the structure "used to".
2. Used to. Use I I know how to use the structure "used to".
3. Used to. Use II. With past tenses I know how to use the structure "used to".
4. Used to. Use III. With present tenses I know how to use the structure "used to".
5. Used to. Use IV. With "There" I know how to use the structure "used to" with the structure "there (be)".

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Choose the correct option (+) 1. izziņas līmenis zema 2p. "Multiple Choice" task. Affirmative structure "used to".
2. Choose the correct option (-) 1. izziņas līmenis zema 2p. "Multiple Choice" task. Negative structure "used to".
3. Choose the correct option (?) 1. izziņas līmenis zema 2p. "Multiple Choice" task. Interrogative structure "used to".
4. Complete the sentence (+) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. "Open the brackets" task. Affirmative structure "used to".
5. Complete the sentence (-) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. "Open the brackets" task. Negative structure "used to".
6. Complete the sentence (?) 2. izziņas līmenis vidēja 4p. "Open the brackets" task. Interrogative structure "used to".
7. Write a sentence (+) 3. izziņas līmenis augsta 6p. "Write a sentence" task. Affirmative structure "used to".
8. Write a sentence (-) 3. izziņas līmenis augsta 6p. "Write a sentence" task. Negative structure "used to".
9. V or Ving. 1. izziņas līmenis vidēja 1p. "Drag and Drop" task. The structures "used to" and "be/get used to".
10. 'used to' or 'be used to' 2. izziņas līmenis vidēja 4p. "Open the brackets" task. The structures "used to" and "be used to".
11. 'used to' or Past Simple 1. izziņas līmenis vidēja 1p. "Multiple Choice" task. The structure "used to" and Past Simple.
12. 'used to' or Past Continuous 2. izziņas līmenis vidēja 4p. "Open the brackets" task. The structure "used to" and Past Continuous.
13. 'used to' or Present Simple 1. izziņas līmenis zema 1p. "Multiple Choice" task. The structure "used to" and Present Simple.
14. Comparing the past and the present 2. izziņas līmenis augsta 4p. "Open the brackets" task. Comparing the past and the present.
15. 'There used to be' 3. izziņas līmenis vidēja 3p. "Write a sentence" task. Use of two structures "used to" and "there be" together.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Make a sentence (+, -, ?) Citi vidēja 6p. "Write a sentence" task. The structure "used to".
2. What about you? I Citi augsta 6p. "Write a sentence" task. Creative task.
3. What about you? II Citi augsta 8p. "Write a sentence" task. Creative task

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Practice Test I 00:20:00 vidēja 34p. I can use the structure "used to".
2. Practice Test II 00:20:00 vidēja 18p. I can use the structure "used to".

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Final Test 00:40:00 vidēja 46p. I can use the structure "used to".