Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
 
sunny2.jpg
fog — [fɒɡ] — migla
mist — [mɪst] — dūmaka
shine — [ʃaɪn] — spīdēt
sun — [sʌn] — saule
sunshine — [ˈsʌn.ʃaɪn] — saules stars, saules gaisma
sunrise — [ˈsʌn.raɪz] — saullēkts
sunset — [ˈsʌn.set] — saulriets
sunlight — [ˈsʌn.laɪt] — saules gaisma
shadow — [ˈʃæd.əʊ] — ēna
Piemērs:
The sun shone all afternoon. — Saule spīdēja visu pēcpusdienu.
The children were out playing in the sunshine. — Bērni bija laukā un spēlējās saulītē.