Teorija

Read, listen and learn some new questions and expressions.
(Lasi, klausies un mācies jautājumus un izteicienus!)
 
weather forecast1.jpg
weather forecast — [ˈweð.ə ˌfɔː.kɑːst] — laika ziņas
What's the weather like today? — [wɒts ˌðə ˈweð.ə ˌlaɪk ˌtəˈdeɪ] — Kāds šodien ir laiks?
It's windy. — [ɪtsˈwɪn.di] — Ir vējains.
What was the weather like yesterday? — [wɒt ˌwəz ˌðə ˈweð.ə ˌlaɪk ˈjes.tə.deɪ] — Kāds vakar bija laiks?
It was raining. — [ɪt ˌwəz ˈreɪnɪŋ] — Lija lietus.
What will the weather be like tomorrow? — [wɒt ˌwɪl ˌðə ˈweð.ə ˌbiː ˌlaɪk ˌtəˈmɒr.əʊ] — Kāds rīt būs laiks?
It'll be cold and stormy. — [ɪtll ˌbiːˌkəʊld ˌənd ˈstɔː.mi ] — Būs auksts un vētrains.
Piemērs:
Have you heard today's weather forecast? — Vai tu esi dzirdējis šodienas laika ziņas?
  • a bit (of) / a lot (of)
  • a bit of / a lot of + noun
a bit of — [ˌəˈbɪt ˌəv] — mazliet, nedaudz
There's a bit of snow. — Ir mazliet sniega.
a lot of — [ˌəˈlɒt ˌəv] — daudz
We had a lot of rain. — Pie mums bija spēcīgs lietus.
  • verb + a bit / a lot
a bit — [ˌəˈbɪt] — mazliet, nedaudz 
It's raining a bit. — Nedaudz līst.
a lot — [ˌəˈlɒt] — daudz
It snowed a lot. — Daudz sniga.
  • a bit + adjective
It's a bit windy today. — Šodien ir nedaudz vējains
It was a bit foggy yesterday. — Vakar bija nedaudz miglains.