Watch the next part of the video. Then read, listen and learn or repeat some other words and expressions.
(Noskaties video stundas turpinājumu! Tad lasi, klausies un iemācies vai atkārto dažus vārdus!)
 
facilities — [fəˈsɪl.ə.tiz] — aprīkojums
satellite TV — [ˈsæt.əl.aɪt ˌtiːˈviː] — satelīta televīzija
minibar — [ˈmɪn.i.bɑːr] — minibārs
internet access — [ˈɪn.tə.netˌˈæk.ses] — interneta pieslēgums / piekļuve
room service — [ˈruːm ˌsɜː.vɪs] — apkalpošana numuriņā
housekeeping — [ˈhaʊs.kiː.pɪŋ] — numuriņa uzkopšana
 
air conditioning — [ˈeə kənˌdɪʃ.ən.ər] — gaisa kondicionēšana
staff — [stɑːf] — personāls
Piemērs:
My room in the hotel was great. There was satellite TV, air conditioning, internet access and even a small minibar. — Mans viesnīcas numuriņš bija lielisks. Tur bija satelīta televīzija, gaisa kondicionēšana, interneta pieslēgums un pat neliels minibārs.
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=i3VsRuuRxhE