Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
dry_cleaner pix_1.jpg
dry-cleaner's — [ˌdraɪˈkliː.nəz] — ķīmiskā tīrītava
estate agency pix2.jpg
estate agency — [ɪˈsteɪt ˌeɪ.dʒən.si] — nekustamā īpašuma aģentūra
fabric shop_pix2.jpg
fabric shop — [ˈfæb.rɪk.ʃɒp] — audumu veikals
fishmonger.jpg
fishmonger's — [ˈfɪʃˌmʌŋ.ɡərz] — zivju veikals
florists2 pix2.jpg
florist's — [ˈflɒr.ɪsts] — puķu veikals
furniture shop_pix2.jpg
furniture shop — [ˈfɜː.nɪ.tʃər.ʃɒp ] — mēbeļu veikals
souvenir shop.jpg
gift shop — [ɡɪft ʃɒp] — dāvanu veikals
souvenir shop — [ˌsuː.vənˈɪər.ʃɒp] — suvenīru veikals
 
greengrocers.jpg
greengrocer's — [ˈɡriːŋ.ɡrəʊ.sərz] — augļu un dārzeņu veikals
Piemērs:
Then in the museum gift shop we saw wrapping paper with music notation. — Tad muzeja dāvanu veikalā mēs ieraudzījām ietinamo papīru ar nošu rakstu.
The greengrocer's had some lovely local asparagus on sale today. — Šodien augļu un dārzeņu veikalā bija brīnišķīgu, vietējo zemnieku audzētu sparģeļu izpārdošana.