Read and learn possessive pronouns!
(Izlasi un iemācies piederības vietniekvārdus!) 
Vienmēr lieto pirms lietvārda.
Personu vietniekvārds
Piederības vietniekvārds
I - es
my - mans
you - tu
your - tavs
he - viņš
his - viņa
she - viņa
her - viņas
it - tas, tā
its - tā, tās
we - mēs
our - mūsu
you - jūs
your - jūsu
they - viņi, viņas, tie, tās
their - viņu, to
 
Svarīgi!
Angļu valodā katram personu vietniekvārdam jālieto atbilstošs piederības vietniekvārds, bet latviešu valodā tos bieži tulko kā savs.
Piemērs:
I do my work. - Es daru savu darbu.
He does his work. - Viņš dara savu darbu.
We do our work. - Mēs darām savu darbu.
 
Svarīgi!
Piederības vietniekvārdus vienmēr lieto pirms ķermeņa daļām, personiskā īpašuma un apģērba, bet latviski tos var neiztulkot.
Piemērs:
I'm washing my hands. - Es mazgāju rokas.
Put on your hat. - Uzvelc cepuri!
 
car3.jpg
I bought a car. It's my car. - Es nopirku mašīnu. Tā ir mana mašīna.
my - [mai] - mana, mans, mani, manas
give_phone.jpg
Peter! Is that your telephone? - Pēteri! Vai tas ir tavs telefons?
your - [yɔr] - tava, tavs, tavi, tavas
hor_pink.png
John has a new rocking horse. It's his rocking horse. - Džonam ir jauns šūpuļzirgs. Tas ir viņa šūpuļzirgs.
his - [hiz] - viņa
doll2.jpg
Maya has a new doll. It's her doll. - Majai ir jauna lelle. Tā ir viņas lelle.
her - [hə:] - viņas
house3.png
Here is a house. Its door is brown. - Tā ir māja. Tās durvis ir brūnas.
its - [its] - tā, tās
sofa_sitting.jpg
We are sitting on the sofa. It's our sofa. - Mēs sēžam uz dīvāna. Tas ir mūsu dīvāns.
our - [aʊər] - mūsu
family_dog.jpg
You have a black dog. It's your dog. - Jums ir melns suns. Tas ir jūsu suns.
your - [yɔr] - jūsu
computer.jpg
They have a new computer. It's their computer. - Viņiem ir jauns dators. Tas ir viņu dators.
their - [ðər] - viņu
Atsauce:
Buks K., Rusmane E. Īsa rokasgrāmata angļu valodas gramatikā, 1996, Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC