Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
pix_train.jpg
train — [treɪn] — vilciens
pix_freight-train2.jpg
freight train — [ˌfreɪtˈtreɪn] — preču vilciens
pix_vagons.jpg
carriage — [ˈkær.ɪdʒ] — vagons
pix_tram2.jpg
tram — [træm] — tramvajs
pix_underground2.jpg
underground — [ˌʌn.dəˈɡraʊnd] — metro (British English)
subway — [ˈsʌb.weɪ] — metro (American English)
pix_aeroplane.jpg
aeroplane — [ˈeə.rə.pleɪn] — lidmašīna
plane — [pleɪn] — lidmašīna (sarunvalodā)
pix_helicopter.jpg
helicopter — [ˈhel.ɪˌkɒp.tər] — helikopters
pix_hot air balloon.jpg
hot-air balloon — [hɒtˈeə bəˌluːn] — gaisa balons
Piemērs:
We took the subway uptown to Yankee Stadium. — Mēs braucām ar metro zem pilsētas līdz Jenkiju Stadionam.
The injured were ferried to hospital by helicopter. — Ievainotie tika nogādāti slimnīcā ar helikopteri.