Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
palace1.jpg
palace — [ˈpæl.ɪs] — pils
semi_datached_house1.jpg
semi-detached house — [ˌsem.i.dɪˈtætʃt.haʊs ] — dvīņu māja
terraced_house2.jpg
terraced house [ˈter.əst.haʊs] — rindu māja
2storey_house.jpeg
two storeyed house — [tuːˈstɔː.rid.haʊs] — divstāvu māja (British English)
two storied house — [tuːˈstɔː.rid.haʊs] — divstāvu māja (American English)
3storey_house1.jpg
three storeyed house — [θriːˈstɔː.rid.haʊs] — trīsstāvu māja (British English)
three storied house — [θriːˈstɔː.rid.haʊs] — trīsstāvu māja (American English)
villa1.jpg
villa — [ˈvɪl.ə] — villa
Piemērs:
Buckingham Palace is the official residence to Queen Elizabeth II. — Bekingemas pils ir Karalienes Elizabetes II oficiālā rezidence.