Teorija

Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
  • Length
length — [leŋθ] — garums
short dress1.jpg
short — [ʃɔːt] — īss
knee length.jpg
knee-length — [ˈniː.leŋθ] — līdz ceļgaliem, pusgara
long dress1.jpg
long — [lɒŋ] — garš
  • Size
size — [saɪz] — izmērs
small — [smɔːl] — mazs izmērs
medium — [ˈmiː.di.əm] — vidēja izmēra
large — [lɑːdʒ] — liels izmērs
extra large — [ˈek.strə.lɑːdʒ] — īpaši liels izmērs
wrong size — [ˈrɒŋ.saɪz] — nepareizs izmērs
Piemērs:
My mum usually wears a long evening dress to the opera. — Mana mamma parasti velk garu vakarkleitu ejot uz operu.
My oldest brother is tall, he's a basketball player, so he has to buy extra large clothes. — Mans brālis ir garš, viņš ir basketbolists, tāpēc viņam ir jāpērk īpaši liels apģērbs.