4.
martā
Diagnosticējošais darbs DABASZINĪBĀS 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
Svarīgi!
Repeat the words from the theme 'My Clothes (3., 4.klasei)' theory 'Mans apģērbs – aksesuāri'.
accessories.jpg
accessories — [əkˈses.ər.iəz] — aksesuāri, piederumi
backpack.jpg
backpack — [ˈbæk.pæk] — mugursoma
bow tie.jpg
bow tie — [ˌbəʊ ˈtaɪ] — tauriņš
briefcase.png
briefcase — ['bri:fkeɪs] — (ādas) mape, portfelis
buckle.jpg
buckle [ˈbʌk.əl] — sprādze (siksnas)
hair slide3.jpg
hair slide — [ˈheə ˌslaɪd] — matu sprādze
Piemērs:
Then he looked at the briefcase the other man opened. — Tad viņš paskatījās uz portfeli, kuru otrs vīrietis atvēra.
We walked long distance along the river, carrying our things in the backpacks. — Mēs nogājām garu ceļu gar upi, nesot mūsu mantas mugursomās.