Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
Svarīgi!
Repeat the words from the theme 'My Clothes (3., 4.klasei)' theory 'Mans apģērbs – aksesuāri'.
accessories.jpg
accessories — [əkˈses.ər.iəz] — aksesuāri, piederumi
backpack.jpg
backpack — [ˈbæk.pæk] — mugursoma
bow tie.jpg
bow tie — [ˌbəʊ ˈtaɪ] — tauriņš
briefcase.png
briefcase — ['bri:fkeɪs] — (ādas) mape, portfelis
buckle.jpg
buckle [ˈbʌk.əl] — sprādze (siksnas)
hair slide3.jpg
hair slide — [ˈheə ˌslaɪd] — matu sprādze
Piemērs:
Then he looked at the briefcase the other man opened. — Tad viņš paskatījās uz portfeli, kuru otrs vīrietis atvēra.
We walked long distance along the river, carrying our things in the backpacks. — Mēs nogājām garu ceļu gar upi, nesot mūsu mantas mugursomās.