Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
silk3.jpg
silk — [sɪlk] — zīds
smooth.jpg
smooth — [smuːð] — gluds
soft1.jpg
soft — [sɒft] — mīksts
rough.jpg
rough — [rʌf] — raupjš
straw3.jpg
straw — [strɔː] — salmu
syntetic.jpg
synthetic — [sɪnˈθet.ɪk] — sintētisks
velvet.jpg
velvet — [ˈvel.vɪt] — samts
woolen.jpg
woollen — [ˈwʊl.ən] — vilnas (US usually woolen)
Piemērs:
In winters my dad usually wears the woollen cardigan at home. — Ziemās man tētis parasti valkā vilnas jaku pa māju.
My aunt Maggy has a very large collection of silk scarfs, she's crazy about them. — Manai tantei Megijai ir ļoti plaša zīda šaļļu kolekcija, viņai tās ļoti patīk.