Read, listen and learn new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
working.jpg
occupation — [ˌɒk.jəˈpeɪ.ʃən] — profesija, darbs
accounatnt.jpg
accountant — [əˈkaʊn.tənt] — grāmatvedis, grāmatvede
actor.jpg
actor — [ˈæk.tər] — aktieris
actress.jpg
actress — [ˈæk.trəs] — aktrise
architect.jpg
architect — [ˈɑː.kɪ.tekt] — arhitekts, arhitekte
artist2.jpg
artist — [ˈɑː.tɪst] — mākslinieks, māksliniece
babysitter.jpg
babysitter — [ˈbeɪ.biˌsɪt.ər] — aukle
Piemērs:
At the end of the year, the accountant goes over the books. — Gada beigās grāmatvedis iet cauri visiem rēķiniem.
I dropped the kids off at the babysitter's. — Es aizvedu bērnus pie auklītes.