3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Augļi un dārzeņi (A-C) – Fruits and Vegetables (A-C) Vārdi - apple, banana, beans, beet, broccoli, cabbage, carrot.
2. Augļi un dārzeņi (C-G) – Fruits and Vegetables (C-G) Vārdi - cherry, coconut, cucumber, fruit, grapes.
3. Augļi un dārzeņi (L-O) - Fruit and Vegetables (L-O) Words - lemon, melon, mango, onion, orange.
4. Augļi un dārzeņi (P) – Fruits and Vegetables (P) Words - peach, pear, pepper, pineapple, potato, peas, plum.
5. Augļi un dārzeņi (S-W) – Fruits and Vegetables (S-W) Words - strawberry, tomato, vegetables, watermelon.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augļi, izvēles uzdevumi – Fruit 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the correct word (fruit) connecting with picture.
2. Dārzeņi, izvēles uzdevums – Vegetables 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the correct word (vegetable) connecting with picture.
3. Klausīšanās, Augļi, attēla izvēle – Listening, Fruit, Choosing the Picture 1. izziņas līmenis zema 3 p. Listening to the word and choosing the picture - fruit.
4. Klausīšanās, Dārzeņi, attēla izvēle – Listening, Vegetables, Choosing the Picture 1. izziņas līmenis zema 3 p. Listening to the word and choosing the picture - vegetables.
5. Tulkojums angliski, Augļi, izvēle – Translation, Fruit 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into English - fruit.
6. Tulkojums angliski, Dārzeņi, izvēle – Translation, Vegetables 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into English - vegetables.
7. Tulkojums latviski, Augļi, izvēle – Fruit, Translation into Latvian 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into Latvian - fruit.
8. Tulkojums latviski, Dārzeņi, izvēle – Vegetables, Translation into Latvian 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into Latvian - vegetables.
9. Attēls ar vārdu, Augļi – Word under the picture, Fruit 1. izziņas līmenis zema 3 p. Under each picture write the word from the list - fruit.
10. Attēls ar vārdu, Dārzeņi – Word under the picture, Vegetables 1. izziņas līmenis zema 3 p. Under each picture write the word from the list - vegetables.
11. Klausīšanās un rakstīšana, Dārzeņi – Listening and writing the word, Vegetables 2. izziņas līmenis zema 3 p. Listening and writing the word from the box – vegetables.
12. Rakstīšana, Šifrs, Augļi - Writing. Cipher, Fruits 1. izziņas līmenis zema 1 p. Recode the note and write the words - fruit.
13. Jaukti burti, Augļi – Spelling, Fruit 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Putting the letters in correct order, making the words - fruit.
14. Jaukti burti, Dārzeņi – Spelling, Vegetables 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Putting the letters in correct order, making the words - vegetables.
15. Paslēptie vārdi, Augļi – Spelling and vocabulary. Game «The snake» 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Finding the words (fruit) in the line of letters.
16. Paslēptie vārdi, Dārzeņi – Game «The snake» 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Finding the words (vegetables) in the line of letters.
17. Burtu juceklis, Augļi – Wordsearch, Fruit 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Finding the words (fruits) in the wordseach table.
18. Burtu juceklis, Dārzeņi – Wordsearch, Vegetables 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Finding the words (vegetables) in the wordseach table.
19. Izruna, Augļi – Pronunciation, Fruit 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the pronunciation of the word (fruit) and choosing the correct word.
20. Izruna, Dārzeņi – Pronunciation, Vegetables 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the pronunciation of the word (vegetables) and choosing the correct word.
21. Izlaisti burti, Augļi – Spelling, Missing letters, Fruit 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Filling the gaps with missing letters for fruit's words.
22. Vārdu pareizrakstība, Dārzeņi – Spelling, Vegetables 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing the letters in each gap 1 to complete the words (vegetables).
23. Izlaistie līdzskaņi, Augļi – Missing Vowels, Fruit 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing in the missing vowels to complete the words - fruit.
24. Izlaistie līdzskaņi, Dārzeņi – Missing Vowels, Vegetables 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing in the missing vowels to complete the words - vegetables.
25. Tulkojums angliski, Augļi - Translation English, Fruit 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Translating words - fruit - into English.
26. Tulkojums angliski, Dārzeņi - Translation English, Vegetables 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Translating words - vegetables - into English.
27. Tulkojums latviski, Augļi - Translation Latvian, Fruit 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Translating words - fruit - into Latvian.
28. Tulkojums latviski, Dārzeņi - Translation Latvian, Vegetables 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Translating words - vegetables - into Latvian.
29. Savienošana, Augļi – Table, Fruit I 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Ending the word and matching with picture (fruit).
30. Savienošana, Augļi – Table, Fruit II 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Ending the word and matching with picture (fruit).
31. Savienošana, Dārzeņi – Table, Vegetables I 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Ending the word and matching with picture (vegetables).
32. Savienošana, Dārzeņi – Table, Vegetables II 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Ending the word and matching with picture (vegetables).
33. Lasīšana; Garšo un Negaršo, Augļi – Reading; Like and Don't like; Fruit 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Studying the table, reading questions, choosing the correct answer and writing "does / doesn't / do / don't".
34. Lasīšana; Garšo un Negaršo, Dārzeņi – Reading; Like and Don't like; Vegetables 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Studying the table, reading questions, choosing the correct answer and writing "does / doesn't / do / don't".
35. Diktāts, Augļi – Dictation, Fruit 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Listening and writing the dictation - fruit.
36. Kļūdu labojums, Dārzeņi – Correcting mistakes, Vegetables 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way.
37. Lasīšana, iepirkšanās saraksts, Augļi - Reading, Shopping List, Fruit 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Reading the note and completing the shopping list.
38. Rakstīšana, kas garšo un kas negaršo, Augļi - Writing, Likes and Dislikes, Fruit 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Completing the sentences. Writing the missing information.
39. Lasīšana, kas garšo un negaršo, Augļi – Reading, Likes and Dislikes, Fruit I 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Studying the table and writing if the sentence is correct or incorrect.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Klausīšanās un rakstīšana, Augļi – Listening and writing the word, Fruits Citi zema 3 p. Listening and writing the word from the box – fruit.
2. Rakstīšana, Šifrs, Dārzeņi - Writing. Cipher, Vegetables Citi zema 3 p. Recode the note and write the words - vegetables.
3. Izlaisti burti, Dārzeņi – Spelling, Missing letters, Vegetables Citi vidēja 3 p. Filling the gaps with missing letters for vegetables' words.
4. Vārdu pareizrakstība, Augļi – Spelling, Fruit Citi vidēja 3 p. Writing the letters in each gap 1 to complete the words (fruit).
5. Diktāts, Dārzeņi – Dictation, Vegetables Citi augsta 4,5 p. Listening and writing the dictation - vegetables.
6. Kļūdu labojums, Augļi – Correcting mistakes, Fruit Citi augsta 4,5 p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way.
7. Lasīšana, iepirkšanās saraksts, Dārzeņi - Reading, Shopping List, Vegetables Citi vidēja 4 p. Reading the note and completing the shopping list.
8. Rakstīšana, kas garšo un kas negaršo, Dārzeņi - Writing, Likes and Dislikes, Vegetables Citi augsta 6 p. Completing the sentences. Writing the missing information.
9. Lasīšana, kas garšo un negaršo, Dārzeņi – Reading, Likes and Dislikes, Vegetables Citi augsta 4 p. Studying the table and writing if the sentence is correct or incorrect.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Augļi – Fruit I 00:05:00 zema 13,5 p. Vārdu krājums – augļi; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
2. Dārzeņi – Vocabulary, Vegetables I 00:05:00 zema 13,5 p. Vārdu krājums – dārzeņi; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
3. Augļi – Vocabulary, Fruit II 00:10:00 vidēja 16 p. Vārdu krājums – augļi; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
4. Dārzeņi – Vegetables II 00:10:00 vidēja 15 p. Vārdu krājums – dārzeņi; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
5. Augļi un dārzeņi – Fruit and Vegetables I 00:15:00 augsta 21 p. Vārdu krājums – augļi un dārzeņi, savienošanas, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, valodas lietojuma, rakstīšanas prasmes.
6. Augļi un dārzeņi – Fruit and Vegetables II 00:15:00 augsta 19 p. Vārdu krājums – augļi un dārzeņi; aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mājas darbs: Augļi un dārzeņi – Homework: Fruit and vegetables 00:15:00 augsta 18 p. Vārdu krājums – augļi un dārzeņi; izvēles, savienošanas, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, valodas lietojuma, rakstīšanas prasmes.
2. Pārbaudes darbs: Augļi un dārzeņi – Test: Fruit and Vegetables I 00:20:00 vidēja 20 p. Vārdu krājums – augļi un dārzeņi; savienošanas, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, valodas lietojuma, rakstīšanas prasmes.
3. Pārbaudes darbs: Augļi un dārzeņi – Test: Fruit and Vegetables II 00:20:00 vidēja 23 p. Vārdu krājums – augļi un dārzeņi; savienošanas, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, valodas lietojuma, rakstīšanas prasmes.