Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Vārdu krājums, iepakojums un kvantitātes vārdi – Containers and Quantities 1,5p.
2. Klausīšanās, iepakojums un kvantitātes vārdi – Containers, Quantities 1,5p.
3. Tulkojums angliski, iepakojums un kvantitātes vārdi, izvēle – Translation, Sweets and Spices 2p.
4. Klausīšanās un rakstīšana, iepakojums, ēdienreizes – Listening and writing the word 4p.
5. Jaukti burti, iepakojums, ēdienreizes – Spelling, Containers and Meals 4p.