Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

24,5p.
1. Izruna, iepakojums un ēdienreizes - Pronounciation, Containers, Quantities and Meals 4p.
2. Savienošana, Dzērieni un graudaugu produkti – Table, Drinks and Cereal Products 6p.
3. Diktāts, iepakojums un ēdienreizes – Dictation, Containers, Quantities and Meals 6p.
4. Veselīgs un neveselīgs ēdiens, video – Healthy and Unhealthy Food 4p.
5. Garšo un Negaršo, dzērieni un graudaugu produkti – Reading, Like and Don't like, Fruit 4,5p.