Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

13p.
1. Vārdu krājums, dzērieni, dažādi produkti – Drinks, Other Products 1,5p.
2. Klausīšanās, dzērieni, dažādi produkti – Listening, Drinks and Food 1,5p.
3. Attēls ar vārdu, dzērieni un graudaugu ēdieni – Word under the picture, Drinks and Cereals 4p.
4. Paslēptie vārdi, dzērieni un graudaugu produkti – Spelling and vocabulary, Game «The snake» 3p.
5. Rakstīšana, Šifrs, dzērieni un graudaugu produkti - Writing, Cipher, Drinks and Cereals 3p.