Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

20p.
1. Izruna, iepakojums un ēdienreizes – Pronunciation, Containers, Quantities and Meals 4p.
2. Izlaisti burti, dzērieni un graudaugu produkti – Spelling, Missing letters 4p.
3. Burtu juceklis, dzērieni un graudaugu produkti – Wordsearch 4p.
4. Tulkojums angliski, iepakojums un ēdienreizes - Translation English 4p.
5. Tulkojums latviski, dzērieni un graudaugu produkti - Translation into Latvian 4p.