Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

16p.
1. Vārdu krājums, Piena, gaļas izstrādājumi, ātrās uzkodas – Dairy, Meat Products and Junk Food 1,5p.
2. Klausīšanās, Piena, gaļas izstrādājumi, ātrās uzkodas – Listening 3p.
3. Klausīšanās un rakstīšana – Listening and writing the word 3p.
4. Paslēptie vārdi, Piena un gaļas produkti, ātrās uzkodas – Spelling and vocabulary, Game «The snake» 3p.
5. Burtu juceklis, Gaļas un piena produkti, ātrās uzkodas – Wordsearch 4p.
6. Klausīšanās, Gaļas, piena produkti, ātrās uzkodas – Listening, Dairy, Meat produce 1,5p.