Read and learn subject pronouns!
(Izlasi un iemācies teikuma priekšmeta vietniekvārdus!)
 
Svarīgi!
Teikuma priekšmeta vietniekvārdi (Subject pronouns) atbild uz jautājumu - Kas? (Who? What?)
Vienskaitlis Daudzskaitlis
I - es we - mēs
you - tu, jūs
he - viņš they - viņi, viņas, tie
she - viņa
it - tas, tā
 
Asset 2.svg
- [aɪ] - es
Svarīgi!
 Angļu valodā I (es) vienmēr raksta ar lielo sākuma burtu!
Asset 3.svg
you - [yʊ:] - tu
Svarīgi!
you - ir gan vienskaitļa, gan daudzskaitļa nozīme, bet tikai daudzskaitļa forma.
Asset 1.svg
he - [hi:] - viņš
Asset 5.svg
she - [ʃi:] - viņa
Asset 7.svg Asset 11.svg
it - [it] - tas, tā
Asset 8.svg
we - [wi:] - mēs
Asset 6.svg
you - [yʊ:] - jūs
Asset 4.svg 
they - [ðeɪ] - viņi, viņas
Asset 10.svg Asset 9.svg
they - [ðeɪ] - tie, tās
 
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=gJrMkcWmt5g&t=1023s
Pikver A. Grammar is easy!, 2015, Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC, 37.lpp.
Dimpere I. Angļu valoda tabulās un shēmās. Rīga, Apgāds Zvaigzne ABC