Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. "To BE" apgalvojuma un nolieguma teikumos - "To BE" Darbības vārda "to be" locīšana apgalvojuma un nolieguma teikumos, pilnās formas un saīsinājumi.
2. "To BE" jautājumos un īsajās atbildēs - "To BE" in the Questions and Short Answers Darbības vārds "to BE" vienkāršajos jautājumos un īsajās atbildēs.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Be teikumos, izvēles uzdevums 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choose am, is or are in the sentence.
2. Pilna forma un saīsinājumi, aizpildīšanas uzdevums - Short or full form 1. izziņas līmenis zema 2 p. Write full form of the verb "to be" or abbreviation of it.
3. Nolieguma teikumi, pilnā forma un saīsinājumi, aizpild. uzdevums - Short or long form, negative 1. izziņas līmenis zema 2 p. Write full form of the verb "to be" or abbreviation of it in the negative sentences.
4. Pilnā forma un saīsinājumi teikumos, aizpildīšana - Long or short form in the sentences 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Rewriting sentences using short forms of the verb "to be".
5. "To be" teikumos, aizpildīšana - Verb "to be" in the sentences 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Write am, is or are in the sentences.
6. Jautājuma vai apgalvojuma teikums, izvēles uzdevums - Affirmative or Question 1. izziņas līmenis zema 2 p. Choose "." or "?" at the end of the sentence.
7. Jautājumi un īsās atbildes - Questions and short answers 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Matching the questions with answers.
8. Jautājumi un īsās atbildes, tabula - Questions and short answers 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Writing correct subject pronoun and matching with other sentence.
9. Jautājumi un atbildes, aizpildīšanas uzdevums - Questions and short answers 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Write "Is" or "Are" and short answers.
10. Vārdu kārtība teikumā - Word order in the sentence 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Write the words in correct order to make the sentences.
11. "To be" tekstā - "To be" in the text 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Read the text and choose - am, is or are.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. "To be" apgalvojuma un nolieguma teikumos - "To be" in the affirmative and negative sentences Citi vidēja 3 p. Rewrite the given sentences negative and then using pronouns write affirmative sentences.
2. Dziesma "BE" - "BE" song Citi augsta 4 p. Watch the video, put the lines in correct order and write the missing words.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārds "to be" - Verb "to be" in the affirnative and negative sentences 00:05:00 vidēja 13 p. Darbības vārda "to be" locīšana apgalvojuma un nolieguma teikumos, izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmers.
2. Darbības vārds "to be" jautājumos un atbildēs - Verb "to be" in the questions and short answers. 00:07:00 vidēja 24 p. Darbības vārda "to be" locīšana jautājumos un īsajās atbildēs, kā arī apgalvojuma un nolieguma teikumos; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas, rakstīšanas un klausīšanās prasmes.